“Tiyatro Kooperatifi Girisimi”nin ilk toplanması gerçeklesti…

“Tiyatro Kooperatifi Girisimi”nin ilk toplanması gerçeklesti…

Sep 02
“Tiyatro Kooperatifi Girisimi”nin ilk toplanması gerçeklesti…

Tiyatro ekiplerinin bir araya gelmesi, Kadıköy belediyesi desteğiyle Kozzy Kültür Merkezi’nde yapıldı.

° Ekonomik değer yaratmak, bu değeri sektörün gelişimi ve sorunlarımızın çözümü için kullanmak

 • Yerel yönetimlerle ve iş dünyasıyla iş birlikleri kurabilmemizi sağlamak
 • Sorunlarımıza çözüm ararken, bürokrasinin tiyatrolar adına muhatap alacağı bir çatı oluşturmaya çalışmak
 • Tiyatro sahnelerinin performans merkezlerini, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından çağdaş standartlara kavuşturmak, bunun için kaynak yaratmak
 • Oyuncu veya teknik ekip çalışanlarının özlük haklarının korunması ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanması için çaba göstermek, bu amaç için kaynak yaratmak
 • Sponsorluk koşullarında vergi muafiyeti teşviki ile sanat kurumlarına desteğin artmasını sağlamak amacıyla, iş dünyası ve ilgili bakanlıklarla çalışmalar yürütmek
 • Tüm tiyatroların ortak talebi olan, dolaylı ya da dolaysız vergilerin, sağlanacak teşviklerle minumum seviyeye çekilmesi için çalışmalar yürütmek.
 • Uzun vadede Türkiye’deki tüm tiyatroları bir araya getirmesi hedeflenen bu kooperatifin, “kültürel bir yapılanma” tanımıyla da anılmasını sağlamak.
 • Kültür merkezleri ve sanat üreticilerinin ana amacının kültürel kalkınmaya hizmet etmek olduğu ve üretilen bu değerin temelde “kamu hizmeti” olarak algılanmasına dair çalışmalar yürütmekkonularında fikir alışverişinde bulunuldu
 • Aşağıdaki ekiplerin öncülüğünde yola çıkılan bu girişim diğer toplulukların da katılımıyla büyüyecek gibi gözüküyor.
 • Altıdan Sonra Tiyatro, Kumbaracı50
 • Craft
 • DasDas Sahne
 • GalataPerform
 • ikincikat
 • Kadıköy Emek Tiyatrosu
 • Mam’Art
 • moda sahnesi
 • NoAct Sahne
 • oyun atölyesi
 • Semaver Kumpanya
 • Tiyatro(Hâl)
 • Yolcu Tiyatro